Samlinga av Noreg. Slaget ved Hafsfjord, Hjørungavåg, Svolder og Stiklestad. Kva betydning fekk kristendomen?

Innleiing. Harald Hårfagre fekk hjelp av jarlar og små-kongar til å samle Noreg til eitt rike, mellom andre Håkon Grjotgardsson … More