Imperialisme og nasjonal frigjering 5. Krise for planøkonomien.

Bilde-tekst: Ramses 2, henta frå https://snl.no/Ramses_2 . Innleiing. Pyramidene i Egypt vart bygde ikring 2600- 1600 f.Kr. Dei står som … More