Imperium og nasjonal frigjering 2. Romarriket, kristendomen og moderne tid. Koloniar og Tsarens Russland.

Innleiing. Etter Napoleons-krigane inngjekk europeiske statar ein allianse som skulle sikre fred, det var som ein europeisk konsert. Russarane hadde … More

Adelstand eller barnekår hos Gud.

Bildetekst: Adelen var en av de tre stendene (samfunnsgruppene) i middelalderen, sammen med geistligheten (prester, biskoper) og bønder/borgere. En fransk … More