Korleis hadde det vore med ein ny Nidaros-Gardarike-politikk, med ein moderne Tambarskjelve?

Bilde: Einar Tambarskjelve. Innleiing, aktuell sak. Ragnvald Mørejarl hjelpte Harald Hårfagre til å samle Noreg til eitt rike, men sidan … More