Guds rike og nasjonane, globalisme og tilpassing til miljøet.

Bildet: Keisar Konstantin legaliserte kristendomen, så han kravde ikkje lengre at folket skulle dyrke han som ein gud. Innleiing. Utviklingslæra … More

Kven stal jødane sin Gud?

Bildet: Dansen om Gullkalven, av Nicolas Poussin. SATIRE. Innleiing. Dersom jødane sjølve meiner at nokon har stole guden deira, må … More

Adelstand eller barnekår hos Gud.

Bildetekst: Adelen var en av de tre stendene (samfunnsgruppene) i middelalderen, sammen med geistligheten (prester, biskoper) og bønder/borgere. En fransk … More