Guds rike og nasjonane, globalisme og tilpassing til miljøet.

Bildet: Keisar Konstantin legaliserte kristendomen, så han kravde ikkje lengre at folket skulle dyrke han som ein gud. Innleiing. Utviklingslæra … More

Kven stal jødane sin Gud?

Bildet: Dansen om Gullkalven, av Nicolas Poussin. SATIRE. Innleiing. Dersom jødane sjølve meiner at nokon har stole guden deira, må … More