Vikingane var handelsreisande i Aust-Europa og fekk kristendomen på kjøpet. Ukraina-krigen. Kva er framtidsutsiktene?

Viking-ferdene på elvane i Aust-Europa. Frå den baltiske kysten sigla vikinga opp elvane i Russland og det var ikkje mange … More

Adelstand eller barnekår hos Gud.

Bildetekst: Adelen var en av de tre stendene (samfunnsgruppene) i middelalderen, sammen med geistligheten (prester, biskoper) og bønder/borgere. En fransk … More