Marknads-økonomi og slave-handel? Keynes blandingsøkonomi.

Sukkot, haust-takkefest og oktoberfest. Kva med ein fest på ein marknads-plass?  Jødane har sin lauvhytte-fest (Sukkot), der dei bygger seg … Continue reading Marknads-økonomi og slave-handel? Keynes blandingsøkonomi.